Båtklubbar

Seskarö Båtklubb

Följ oss!

Bli medlem gratis för att få mail notiser när vi uppdaterar här!

Båtklubbar

Seskarö Båtklubb

Historia

Seskarö, en ö i Haparanda skärgård, har en historia som kan spåras ända tillbaka till
1540-talet. Vid denna tid utgjordes befolkningen i området av fiskare, jägare och bönder. Viss handel bedrevs också med sydligare delar av landet. Den bofasta befolkningen växte sakta för att i slutet av 1880-talet utgöra ca 80 personer. Året 1892 anlades ett första sågverk på Seskarö för att några år senare följas av ännu ett. Befolkningen växte fort genom inflyttning och uppgick år 1920 till ca 3000 personer. Sågverken sysselsatte ca 700 personer och samhället uppvisade ett rikt liv med skolor, livsmedelsbutiker, specialvarubutiker, charkuterifabrik, bryggeri, fotoateljéer, kyrka, polis, biograf, teater-grupper, flera orkestrar, nykterhetsloger, politisk föreningsverksamhet, Folkets hus, bibliotek, idrotts- och gymnastikföreningar, m.m.

Seskarö var under denna tid nuvarande Haparanda kommuns största samhälle och skilde sig markant från såväl Haparanda stad som Tornedalen. Tornedalens befolkning utgjordes av bönder och fiskare medan Haparanda stad karaktäriserades av handel och utbildning.

År 1928 var epoken definitivt slut då båda sågverken hade stängt och avvecklats. Genom ett riksdagsbeslut 1930 startas det ena sågverket igen och har sedan dess under olika ägare genom åren varit Seskarös dominerande arbetsgivare.

Genom att befolkningen på ön var relativt stor och i huvudsak inflyttad från andra orter, genom det livliga utbyte med omvärlden som industrin och skeppning medförde. Det rika föreningslivet och arbetarklassens växande del i samhällsutvecklingen, kom det vid denna tid att vara ett mycket livaktigt och dynamiskt samhälle. Seskarö var känt långt utanför landets gränser och spelade även en viss roll på den politiska scenen.
Den anda som rådde, den kraft som fanns i enigheten och strävandet för ett bättre samhälle, präglar ännu något Seskarö och dess befolkning. Även om de människor som då var aktiva har försvunnit, sitter historien fortfarande i väggarna. Detta faktum, i kombination med en alltmer ansträngd samhällsekonomi utgör plattformen för ett nytt engagemang kring utvecklingen av livsvillkoren, för Seskarös nuvarande och framtida befolkningen.

Aktuellt

i juni 2024

Besök vår hemsida nedan för mer information.
Följ oss!

Bli medlem gratis för att få mail notiser när vi uppdaterar här!

Kontaktuppgifter

Se våran hemsida nedan.

Dela båtklubben

Du måste vara medlem för att lämna en recension

Hej! Vi finns här om du vill fråga oss något!

Då behöver vi bara din mailadress:
KLICKA PÅ IKONEN
SCROLLA NER OCH VÄLJ
Lägg till på hemskärmen
Klicka på menyn uppe till höger
OCH VÄLJ
Lägg till på startskärmen
Spara Mitt Sjöliv som en app på hemskärmen! Vad har du?

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?